Thursday, June 02, 2005


I like this shot of the chapel. Postcard material ulit. O kaya greeting card. Baka makatanggap tayo ng ganito sa Christmas, from Munich, Germany Posted by Hello

No comments: