Thursday, July 14, 2005


Ang mag-kumpadre, nag-chikahan sa lobby ng Manila Hotel. Posted by Picasa

No comments: