Saturday, April 01, 2006

Sino ulit yung kinasal?


Closeup this time: Cherry De Pedro nee Onia; Ryan de Pedro (bro ang ngiti mo halatang halata); and Father Jboy, ang kanilang stage father. Posted by Picasa

No comments: