Sunday, November 06, 2005


Teenagers Today, Lingkoders Tomorrow: Hyvy, Gerry, Joseph, Jobelle, Patrick and Adam. Saan nagmana ng kashowbizan? Posted by Picasa

No comments: