Tuesday, January 17, 2006

Si Peachy,si Erica, at Ako


Nung Thanksgiving pa ito. Kaka-miss din ang girls. Magkakaugali kami kahit magkakalayo ng bansa. I might see my cousins again when we all go to Sydney someday. Hopefully soon. Paging Ate Lani! Posted by Picasa

No comments: